-->

Thursday, March 28, 2013

Bài tập về dao động cơ giải chi tiết


Tài liệu chuyên đề này giúp học sinh hiểu thấu đáo hơn về những vấn đề còn chưa rõ. Chất lượng bài giảng của tài liệu chuyên đề này cao được chúng tôi lựa chọn trước khi đăng tải.


Đây là đề: Bài tập về dao động cơ
Nguồn: Internet
Download: Phần 1
                   Phần 2  
                   Phần 3
                   Phần 4
                   Phần 5
                   Phần 6 ...... " Lời cám ơn của bạn sau khi nhận được tài liệu [ tải thành công ]  là một vài lời bên dưới khung nhận xét bên dưới.".....

No comments:

Post a Comment